Το Κέντρο παιδιού εφήβου και οικογένειας ”Διά-Δραση” στη Λάρισα, προσφέρει υπηρεσίες με έμφαση στις ψυχοκοινωνικές πλευρές της οικογένειας με σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση.

Πλαισιώνεται από διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει λογοθεραπευτές, αναπτυξιακούς εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους και παιδοψυχίατρο.

Στόχος μας η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και φροντίδας σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες. Γνωρίζοντας ότι ένα παιδί γεννιέται και αναπτύσσεται σωματικά και συναισθηματικά μέσα από την οικογένεια, βασικός στόχος του κέντρου είναι η παροχή πολυεπίπεδης βοήθειας, συμβουλευτικής και στήριξης.

Αξιοποιώντας τις βασικές αρχές της συστημικής οπτικής, νοιώθουμε την ανάγκη ενός τρόπου προσέγγισης που θα έδινε διαφορετικό νόημα στη θεραπεία. Απευθυνόμαστε σε όλα τα μέλη του συστήματος της οικογένειας του παιδιού με στόχο την καλύτερη φροντίδα και υποστήριξη του.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η Διά-Δραση και η διαρκής συνεργασία μεταξύ των μελών της θεραπευτικής ομάδας και της οικογένειας επιτρέπουν την ανάδυση και αξιοποίηση μιας πολυφωνικής διεργασίας με κέντρο την διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή της σύγχρονης οικογένειας.

Ξεκινώντας με ένα τηλεφώνημα γίνεται επικοινωνία με τη γραμματεία του Κέντρου μας και κανονίζεται μια πρώτη συνάντηση με κάποιον ειδικό.

Αυτός θα είναι ψυχολόγος και με βάση το αίτημα των γονέων και το αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού, θα αποφασίσουν για την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

Έτσι λοιπόν όποιο και αν είναι το αίτημα του γονιού και για όποιο λόγο έχει επικοινωνήσει με το Κέντρο μας ξεκινάμε από το ιστορικό το οποίο θεωρούμε ότι είναι η βάση από την οποία χρειάζεται να ξεκινήσουμε. Το ιστορικό αυτό μας δίνει πληροφορίες για την ψυχοκινητική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, κάποια ιατρικά δεδομένα, την επίδοση στο σχολείο και φυσικά πληροφορίες για τις υφιστάμενες δυσκολίες. Είναι μια διαδιακασία που ακολουθούμε και υπάρχει λόγος που το κάνουμε αυτό καθώς στο ραντεβού αυτό έρχονται οι γονείς και όχι το παιδί. Σημαντική είναι η παρουσία και η οπτική των προβλημάτων του παιδιού και των δύο γονέων, γιατί χρειαζόμαστε την εικόνα και των δύο για το παιδί και τις δυσκολίες που τους έκαναν να απευθυνθούν σε μας. Είναι εξίσου σημαντική η οπτική και των δύο και τις χρειαζόμαστε.

Το ιστορικό και οι πληροφορίες που θα λάβουμε από αυτό διαμορφώνουν την πορεία της αξιολογησης. Ωστόσο ο στόχος είναι πάντα μια υπεύθυνη, επαγγελματική και δεοντολογικά άρτια δουλειά προκειμένου να είμαστε βέβαιοι πως θα φροντίσουμε όσο το δυνατό καλύτερα μια οικογένεια που απευθύνεται σε μας. H διαδικασία της αξιολόγησης και της διάγνωσης είναι μία πολύπλοκη διαδικασία και εξίσου σημαντική με το ίδιο το θεραπευτικό πρόγραμμα. Προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τον θεραπευτικό σχεδιασμό και την θεραπευτική πρόταση που θα σχηματιστεί και αποτελεί τη βάση για τον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος.

Κάποιες φορές μπορεί η διαδικασία της αξιολόγησης να αναμορφωθεί ή να επεκταθεί ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν, όμως αυτό είναι από χρήσιμο ως και απαραίτητο κάποιες φορές για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Ίσως όμως να διαφανεί η ανάγκη των γονέων για κάποιες συμβουλές για τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου και να μη χρειαστεί περαιτέρω επαφή με τη διαδικασία αξιολόγησης το ίδιο το παιδί.

Αν, λοιπόν, κριθεί απαραίτητο ο ειδικός θα παραπέμψει σε αξιολόγηση το παιδί. Δίνεται η δυνατότητα ένα παιδί να κάνει λογοπεδική, εργοθεραπευτική, ψυχολογική, μαθησιακή αξιολόγηση, δοκιμασία επαγγελματικού προσανατολισμού ή/και να αξιολογηθεί από παιδοψυχίατρο.

Μετά το πέρας των αξιολογήσεων συνέρχεται η διεπιστημονική μας ομάδα και συζητούνται τα ευρήματα των αξιολογήσεων και η συνολική εικόνα των δυσκολιών και δυνατοτήτων του παιδιού καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εξατομικευμένης παρέμβασης.

Σε ένα ακόμα ραντεβού με τους γονείς, γίνεται η παρουσίαση των ευρημάτων και των προτάσεων σε καταγεγραμμένη αναφορά.