Το Κέντρο μας δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, παρέχοντας επιστημονική ολοκληρωμένη ποιοτική φροντίδα-βοήθεια-στήριξη, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη-ανέλιξη των ανθρώπων.

Μέσα σε ασφαλές περιβάλλον, πραγματοποιείται μια διαδικασία-διεργασία που δίνει την ευκαιρία στο άτομο ή ομάδα, να διερευνήσει-κατανοήσει τις σκέψεις του, τις αδυναμίες του, τα συναισθήματα του που προκύπτουν από το χώρο του σχολείου, των σπουδών, της εργασίας, των ανθρώπινων σχέσεων, του γάμου, του ζευγαριού, της οικογένειας. Αναδύεται έτσι η προσωπική ανάπτυξη και η έκφραση της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Αρχές και χαρακτηριστικά του Κέντρου μας :

  • ΣΕΒΑΣΜΟΣ
  • ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ
  • ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ
  • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
  • ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ