Εργοθεραπεία είναι η χρήση της σκόπιμης δραστηριότητας σε άτομα που η λειτουργικότητα τους έχει περιορισθεί, είτε από σωματικό τραυματισμό (κινητικές διαταραχές) είτε από ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία, αναπτυξιακές ή μαθησιακές δυσκολίες, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση, την πρόληψη των δυσκολιών και την προαγωγή της υγείας. Αναφέρεται σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες που κάνουν τα άτομα είτε ως μονάδες είτε μαζί με άλλους, οι οποίες γεμίζουν τον χρόνο των ατόμων, δίνουν σκοπό και νόημα στη ζωή τους. Η Εργοθεραπεία είναι μια ειδικότητα αποκατάστασης που «θεραπεύει» μέσω του έργου, δηλαδή της ενασχόλησης με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Έτσι, οι Εργοθεραπευτές προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανεξαρτησία σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες. . 

Σε ποιούς απευθύνεται η Εργοθεραπεία;