Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε σημαντικές δυσκολίες που συναντάει το άτομο στην εκμάθηση και χρήση των ικανοτήτων της ακρόασης, της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού και των μαθηματικών.

Οι δυσκολίες αυτές υπάρχουν ανεξαρτήτως ηλικίας αλλά είναι πιο εμφανείς κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, όπου οι συγκεκριμένες ικανότητες δοκιμάζονται σε καθημερινό επίπεδο μέσα από τη μελέτη, τη σχολική επίδοση και τον συνεχή έλεγχο γνώσεων. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης (Δυσλεξία) όπου το παιδί παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στην αναγνωστική ικανότητα σε σχέση με αυτό που είναι αναμενόμενο για την ηλικία του και το σχολικό του επίπεδο.
 2. Μαθησιακή Δυσκολία Γραφής και Γραπτής Έκφρασης όπου το παιδί παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στην γραφή και τη γραπτή έκφραση σε σχέση με αυτό που είναι αναμενόμενο για την ηλικία του και το σχολικό του επίπεδο.
 3. Μαθησιακή Δυσκολία Μαθηματικών όπου το παιδί παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στην επίδοση του στα μαθηματικά σε σχέση με αυτό που είναι αναμενόμενο για την ηλικία του και το σχολικό του επίπεδο.

Τα παιδιά που έχουν τέτοιου είδους δυσκολίες, παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση μεταξύ των νοητικών τους ικανοτήτων και της σχολικής τους επίδοσης. Δηλαδή, ενώ είναι έξυπνα παιδιά, η σχολική τους επίδοση είναι συνήθως χαμηλή έστω και αν μελετούν τις ώρες που θα έπρεπε για την τάξη τους.

Χαρακτηριστικά Μαθησιακών Δυσκολιών

Για να μπορέσει να γίνει ολοκληρωμένη εκτίμηση από έναν ειδικό θα πρέπει το παιδί να έχει τελειώσει την Β’τάξη του δημοτικού σχολείου, έτσι ώστε να έχει κατακτήσει τις βασικές γνώσεις ανάγνωσης και γραφής.

Κάποια χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών είναι:

 • Η δυσκολία στην ανάγνωση, δηλαδή το παιδί είτε συλλαβίζει είτε διαβάζει ένα γράμμα τη φορά
 • Η δυσκολία στη αποτύπωση κειμένου στο χαρτί, δηλαδή ενώ το παιδί μπορεί να εκφράσει με σαφήνεια μια άποψη, δεν μπορεί να την αποτυπώσει σε γραπτό κείμενο
 • Η ύπαρξη πολλών ορθογραφικών λαθών στο γραπτό λόγο του παιδιού
 • Η μη καθαρή γραφή του παιδιού, δηλαδή να γράφει πάνω ή κάτω από τη γραμμή, να γράφει χωρίς να κρατάει αποστάσεις μεταξύ των λέξεων ή τα γράμματά του να μην είναι ευδιάκριτα
 • Η σύγχυση απο το παιδί συλλαβών στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου π.χ. πακάκι αντί για καπάκι
 • Η δυσκολία αναγνώρισης ή ανάγνωσης αριθμητικών συμβόλων
 • Η δυσκολία υπολογισμού χρόνου και αποστάσεων
 • Η μέτρια ή κακή επίδοση στο σχολείο, ενώ προηγείται μελέτη στο σπίτι.

Αν παρατηρείτε κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά στο παιδί σας, θεωρείται σημαντικό να γίνει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να μην κλονιστεί η σχέση του παιδιού με το σχολείο και τη μάθηση.