Γιατί είναι σημαντική η Εργοθεραπεία στην πρώιμη παρέμβαση;

Η πρώιμη παρέμβαση αποτελεί υπηρεσία για βρέφη και νήπια που παρουσιάζουν κάποια αναπτυξιακή ανεπάρκεια (δυσκολία) ή θεωρούνται υψηλού κινδύνου λόγω περιβαλλοντικών ή βιολογικών παραγόντων. Ο στόχος της πρώιμης παρέμβασης είναι η βελτίωση της φυσικής, γνωστικής και συναισθηματικής ικανότητας των βρεφών / νηπίων με αποτέλεσμα την προστασία τους από τους περιβαλλοντικούς ή βιολογικούς παράγοντες κινδύνου. Η έγκαιρη παρέμβαση πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό για να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα για το παιδί και την οικογένεια. Τα πρώτα 3 χρόνια της ζωής είναι κρίσιμη περίοδος ανάπτυξης του παιδιού, επειδή η νευρολογική ανάπτυξη συνεχίζεται. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά εμφανίζουν φυσική, γνωστική, αισθητηριακή και κοινωνική ανάπτυξη με διαφορετικές εμπειρίες και διάφορα αισθητηριακά ερεθίσματα από το περιβάλλον σε αυτήν την περίοδο. Οι Εργοθεραπευτές αξιολογούν και εφαρμόζουν παρεμβάσεις σε βρέφη/ νήπια και γονείς, τόσο σε δραστηριότητες όσο και στο περιβάλλον. Για τους λόγους αυτούς, οι Εργοθεραπευτές θεωρούνται σημαντικά μέλη της ομάδας πρώιμης παρέμβασης. Αυτοί συνεργάζονται με την οικογένεια και άλλα άτομα που γνωρίζουν το παιδί προκειμένου να εντοπίσουν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις ενός παιδιού (Pekcetin and Gunal, 2017).

Η Εργοθεραπεία στοχεύει με την πρώιμη παρέμβαση στους εξής τομείς:

  • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής
  • Βελτίωση αισθητικοκινητικών δεξιοτήτων (αδρή και λεπτή κίνηση,
  • οπτικοκινητικός συντονισμός κ.α.)
  • Παιχνίδι και ελεύθερος χρόνος
  • Κοινωνική ανάπτυξη
  • Εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων στο σπίτι

Η συνεργασία γονέα και Εργοθεραπευτή κρίνεται απαραίτητη για τη θέσπιση στόχων του προγράμματος. Ο θεραπευτής λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τον πολιτισμό και τις προτεραιότητες του παιδιού και της οικογένειας για τη διαμόρφωση του πλάνου παρέμβασης (AOTA, 2014). Ο επαγγελματίας υγείας σέβεται και στηρίζει τις ικανότητες και τους πόρους της κάθε οικογένειας. Βοηθά μέσα από την παρέμβαση τους ίδιους τους γονείς να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες και τις ανάγκες του παιδιού τους, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η παρέμβαση. Τέλος, δίνει σημαντικές οδηγίες και συμβουλές στους γονείς και σε άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ανατροφή του βρέφους/ νηπίου για την καλύτερη συμμετοχή του σε λειτουργικό παιχνίδι και στην παροχή κατάλληλων αισθητηριακών ερεθισμάτων για την μετέπειτα προετοιμασία του παιδιού στη σχολική διαδικασία (AOTA).

Αναφορές:

  • Pekcetin S. and Gunal A. (2017). Early Intervention in Pediatric Occupational Therapy.
  • AOTA. What is the Role of Occupational Therapy in Early Intervention?
  • AOTA. Role of Occupational Therapy With Infants, Toddlers, and Families in Early Intervention.